ความภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561

ขบวนพาเหรดโรงเรียนสวัสดิ์บวร การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561 18 ส.ค. 61

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

คณะครูโรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 8 ส.ค. 61

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

100 ปี ครูดีศรีเอกชน

100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานการศึกษาเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวิชญพงศ์ นุ่นโย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวิชญพงศ์ นุ่นโย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวิชญพงศ์ นุ่นโย นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนสวัสดิ์บวร ที่ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบได้ลำดับที่3 ของ PRE-YORSOR'61#ความมุ่งมั่นและตั้งใจนำไปสู่ความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์บวร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์บวร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์บวร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 67

รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 67

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสวัสดิ์บวร ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาคใต้) การแข่งขัน “พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน”ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม 60

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ได้เป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไปแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิปปกร ทองมาก ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันเทควันโด รายการต่างๆ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ไมโลฟุตซอล ปี 2560

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ไมโลฟุตซอล ปี 2560

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ไมโลฟุตซอล ชิงแชมป์ประเทศไทย

รางวัลนักเรียนแกนนำ ปี 2560

รางวัลนักเรียนแกนนำ ปี 2560

รางวัลนักเรียนแกนนำ สุขภาพอนามัยในโรงเรียน