แผนที่โรงเรียนสวัสดิ์บวร

โรงเรียนสวัสดิ์บวร

444/10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1

ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์: 074-426-063

โทรสาร: 074-426-063