กิจกรรมโรงเรียน

งานเบิกฟ้าวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

งานเบิกฟ้าวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ Active learning

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ Active learning

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ Active learning 28 ส.ค. 61

ชมพู - ขาว เกมส์

ชมพู - ขาว เกมส์

ชมพู - ขาว เกมส์ 23 ส.ค. 61

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16 ส.ค. 61

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 8 ส.ค.61

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 25 ก.ค. 61

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 9 วัด

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 9 วัด

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 9 วัด 19 ก.ค. 61

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่่ 26 ก.ค. 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

ฟังธรรม วันวิสาฆบูชา

ฟังธรรม วันวิสาฆบูชา

นักเรียนชั้น ป.2-4 ฟังธรรม วันวิสาฆบูชา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.5

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.5

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.5

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 3

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 3

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 2

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 2

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 1

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 1

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560

ภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1801876806523155

กิจกรรมเตรียมอนุบาล  กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมเตรียมอนุบาล กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในเวลา 7.30 - 7.50 น. ผ่านกิจกรรมหลากหลายฝึกทักษะรอบด้านผ่านประสบการณ์จริงนักเรียนมีความสุขและได้รับความรู้

กิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมยามเช้าฝึกพัฒนาการรอบด้าน

กิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมยามเช้าฝึกพัฒนาการรอบด้าน

กิจกรรมที่จัดขึ้นในเวลา7.30-7.50 ทุกวัน ให้กับนักเรียนทุกคนเป็นการฝึกทักษะและพัฒนาการสมวัยนักเรียนมีความสุขผ่านกิจกรรมหลากหลายด้วยประสบการณ์จริง

กิจกรรมปฐมวัย ทัศนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

กิจกรรมปฐมวัย ทัศนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องจริง นักเรียนมีความสุขและได้ความรู้ติดตัวที่คงทน

กิจกรรมปฐมวัย ฝึกความกล้าแสดงออก

กิจกรรมปฐมวัย ฝึกความกล้าแสดงออก

กิจกรรมดี ๆ ของน้องอนุบาลฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมบนเวทีหลากหลายกิจกรรมมีหมุนเวียนให้ได้ชมทุกห้องทุกคนทุกระดับชั้นอนุบาล 1 - 3

กิจกรรมพิธีประดับดาวนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ปี2561

กิจกรรมพิธีประดับดาวนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ปี2561

กิจกรรมพิธีประดับดาวนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ปี2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 2561

ศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 2561

กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน 2561

กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน 2561

English Marketing Day 19 January 2018 ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1750003341710502

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 รูปเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1740126572698179

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2561

29 ธันวาคม 2560 รูปเพิ่มเติมทางเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1724924190885084

กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิต

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ พลศึกษา ศิลปะ

English Camp 2017

English Camp 2017

25 November 2017

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

Day Camp ระดับปฐมวัยปีที่ 1- 3

อบรมบุคลากร ปี 2560

อบรมบุคลากร ปี 2560

อบรมบุคลากรด้านต่างๆ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2560

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ จ.ตรัง

โครงการ. DARE ประเทศไทย ปี 2560

โครงการ. DARE ประเทศไทย ปี 2560

โรงเรียนสวัสดิ์บวรเข้าร่วมโครงการ. DARE ประเทศไทย จัดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท

โครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออก ปี 2560

โครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออก ปี 2560

ผู้บริหารคณะครูศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2560

กิจกรรมกีฬาสีชมพู-ขาว เกมส์ ปี 2560

กิจกรรมกีฬาสีชมพู-ขาว เกมส์ ปี 2560

กีฬาสีชมพู-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 20 ดูภาพกีฬาสีเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1583596551684516

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 ปี 2560

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 ปี 2560

ผู้บริหารครูนักเรียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 ปี 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560

นักเรียนร่วมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2560

รูปภาพเพิ่มเติมในเฟสบุ๊คของโรงเรียน https://www.facebook.com/sawatborvorn/

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2560

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2560

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2560

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2560

เรียนรู้นอกสถานที่ เสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง