กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

งานเบิกฟ้าวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

งานเบิกฟ้าวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ Active learning

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ Active learning

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ Active learning 28 ส.ค. 61

ชมพู - ขาว เกมส์

ชมพู - ขาว เกมส์

ชมพู - ขาว เกมส์ 23 ส.ค. 61

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561

ขบวนพาเหรดโรงเรียนสวัสดิ์บวร การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561 18 ส.ค. 61

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

คณะครูโรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 8 ส.ค. 61

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร